Hòn Ngọc Bãi Tràm

Hòn Ngọc Bãi Tràm

Hòn Ngọc Bãi Tràm
Bãi Tràm Hideaway là dự án Sài Gòn Bamboo tham gia với tư cách nhà thầu phụ, phụ trách các hạn mục:
-Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt thảm sàn lục bình, gương soi, thang tre & tháo lắp thay thế sàn tre
-Cung cấp vật tư và thi công gương soi
-Cung cấp vật tư và thi công mái lá dừa, sàn tre than hóa