WA-BAS-57

WA-BAS-57

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Rổ lục bình

Size:

Dia 36xH15 cm
Dia 25xH10 cm
Dia 18xH8 cm

  • Nội dung
  • Bình luận