WA-BAS-65

WA-BAS-65

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Chậu trồng cây lục bình

Size:

Dia 42xH75 cm
Dia 32xH60 cm

  • Nội dung
  • Bình luận