WA-BAS-68

WA-BAS-68

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Chậu trồng cây lục bình

Size:

Dia 38xH60 cm
Dia 33xH50 cm
Dia 28xH40 cm

  • Nội dung
  • Bình luận