WA-BAS-85

WA-BAS-85

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Sọt lục bình

Size:

Dia 38xH50cm
Dia 28xH45cm
Dia 18xH40cm
  • Nội dung
  • Bình luận