WA-BAS-87

WA-BAS-87

Chất liệu: Lục bình

Mô tả

Giỏ lục  bình

Size:

W40xD30xH18 cm
W35xD25xH16 cm
W30xD20xH14 cm

  • Nội dung
  • Bình luận